سبوی -آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد حالیا فکر سبوی کن که پر ز باده کنی

سبوی -آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد حالیا فکر سبوی کن که پر ز باده کنی

آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد
حالیا فکر سبوی کن که پر ز باده کنی

آخرین مطالب

۷ مطلب با موضوع «خطاطی» ثبت شده است

۱۵
آبان

آنکس که تو را شناخت جان را چه کند

۱۵
آبان


رازها در میان خود هم نهاد

۲۴
فروردين۲۰
فروردين


۲۰
فروردين


۲۰
فروردين

۱۸
فروردين
هر چند ظالمانه مرا سپردی به غم

مدیون چشم های تو هستم هنوز