۲ مطلب با موضوع «باباطاهر» ثبت شده است

باباطاهر دوم

سه درد آمو بجانم هر سه یکبار

غریبی و اسیری و غم یار

غریبی و اسیری چاره دیره

غم یار و غم یار و غم یار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

باباطاهر اول

تن محنت کشی دیرم خدایا

دل با غم خوشی دیرم خدایا

زشوق مسکن و داد غریبی

به سینه آتشی دیرم خدایا

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰