سبوی -آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد حالیا فکر سبوی کن که پر ز باده کنی

سبوی -آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد حالیا فکر سبوی کن که پر ز باده کنی

آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد
حالیا فکر سبوی کن که پر ز باده کنی

آخرین مطالب

۱ مطلب با موضوع «سبوی» ثبت شده است

۱۵
فروردين

بر گیر پیاله و سبو ای دلجوی 
فارغ بنشین به کشتزار و لبِ جو

بس شخص عزیز را که چرخ بدخوی 

صد بار پیاله کرد و صد بار سبوی

خیام